akceptuję
logo BT

 Woda


 

  • Operaty wodnoprawne na pobór wody – zgodnie z Prawem wodnym pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, czyli pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę