akceptuję
logo BT
powrót do listy

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia

Adresaci:

 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Firmy ochroniarskie
 • Osoby prywatne

Cel szkolenia:

Przeszkolenie kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zgodnie z art. 38b. mówiącym o obowiązku przechodzenia 40 godzinnego szkolenia doskonalącego co 5 lat zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. (Dz. U. poz. 103).

Program:

I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

 • ustawy o ochronie osób i mienia
 • ustawy o broni i amunicji
 • uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej
 • odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

 • zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń
 • praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 • zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
 • technik i postaw strzeleckich
 • strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

IV. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

 • postawy i poruszania się w walce
 • technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania
 • padów i przewrotów w walce wręcz
 • sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi
 • chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych
 • uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń
 • miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania
 • technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób
 • posługiwania się pałką służbową
 • technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór
 • obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami
 • obrony przed zagrożeniem bronią palną
 • podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Atutem naszych kursów jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu
oraz swobodnej wymianie doświadczeń.

Prowadzący:

Zespół doświadczonych wykładowców, który tworzą prawnik, wykładowca akademicki, doświadczeni trenerzy samoobrony i technik interwencyjnych, oficerowie policji, instruktorzy strzelectwa, praktycy w dziedzinie ochrony osób i mienia. Wszyscy posiadają bogate doświadczenie zawodowe oraz wiele lat (od 5 do 10 lat) wykładają na kursach pracownika ochrony.

Informacje

Termin:

2019-10-21

Czas trwania:

4 dni

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

380.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, amunicję, broń, strzelnicę, zaświadczenie, ubezpieczenie, serwis kawowy

 • Rozpoczęcie kursu:  21.10.2019 r. , godz. 9.00

 • Kurs trwa 4 dni, zajęcia organizowane są dwa razy w tygodniu
   
 • Miejsce realizacji kursu:
  teoria - siedziba Przedsiębiorstwa BT, Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 2c
  praktyka - stosownie do danego bloku tematycznego

Opiekun szkolenia:

Janusz Malawski
Tel: 33 812 91 32 lub 516-044-201 E-mail: j.malawski@bt.bielsko.pl

powrót do listy