akceptuję
logo BT
powrót do listy

Zmiany w zakresie PIT i ZUS w 2019 roku w kontekście Płatnika wynagrodzeń

Adresaci:

 • Główni księgowi
 • Księgowi
 • Pracownicy działów finansowo-księgowych
 • Pracownicy biur rachunkowych

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe zapoznanie ze zmianami w PIT i ZUS obowiązujące od 01.01. 2019 r.
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych
 • Rozwiązanie praktycznych problemów w zakresie naliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów i ustalania prawa do zasiłków oraz ustalania ich podstawy

Program:

 1. Nowe zasady i terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. E-akta dla kogo obowiązkowo i jak się przygotować do ich wprowadzenia?
 3. Ważne zmiany w deklaracjach ZUS już za styczeń 2019 r. E-akta i konsekwencje z obsłudze programu Płatnik, nowe deklaracje ZUS RIA i ZUS RPA - dla kogo obowiązkowe, dla kogo dobrowolne, jakie zawierają informacje i od kiedy obowiązują?
 4. Zasady stosowania skali podatkowej w 2019 roku.
 5. Przygotowanie PIT-11 i PIT-8C za 2018 rok - nowe terminy i nowe druki.
 6. Koszty uzyskania, PIT-2 - zasady stosowania, najnowsze wyjaśnienia MF.
 7. Nowe zasady sporządzania rozliczeń rocznych.
 8. Nowe zasady zwrotu nadpłaty w PIT.
 9. Nowe zasady ustalania wysokości zaliczki ze stosunku pracy - termin wejścia w życie.
 10. Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich po zmianach w ustawie o PIT z dnia 04.07.2018 r.
 11. Danina solidarnościowa - co zmieni w rozliczeniach płatnika?
 12. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych obcokrajowców - niewielkie zmiany w podatku u źródła.
 13. Kontrakt menadżerski - problemy w PIT i ZUS.
 14. Przedsiębiorstwo w spadku jako płatnik podatku i ZUS - sygnalizacja ważnych zmian w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa.
 15. Funkcjonowanie ograniczenia 30-stokrotności po wyroku TK.
 16. Pracownicze plany kapitałowe - sygnalizacja nowych obowiązków i składek dla pracodawców - dla kogo nowe obowiązki do 01.07.2019 roku a dla kogo od 2020 roku, jakie składki i kto będzie wpłacał do PPK, jak bardzo jest obowiązkowe, ile nowych obowiązków czeka działy płacowe?
 17. ZUS przedsiębiorcy - wiele możliwości od 2019 roku, zasady stosowania i ograniczenia.
 18.  Działalność nieewidencjonowana od 30.04.2018 r. - konsekwencje podatkowe i w obszarze ZUS.
 19. Zmiany w zasiłku opiekuńczym.
 20. Stanowisko ZUS w zakresie podstawy wymiaru składek i podstawy wymiaru zasiłków pracowników oddelegowanych.
 21. E-zwolnienia - usystematyzowanie wiedzy, praktyka funkcjonowania.
 22. Zmiany w egzekucji z zasiłków i umów cywilnoprawnych.
 23. Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 24. Rozwiązanie bieżących problemów w zakresie naliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów i ustalania prawa do zasiłków oraz ustalania ich podstawy.
 25. Panel dyskusyjny.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Praktyk, doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i  usług. Doświadczony i uznany trener wielu grup szkoleniowych z zakresu podatków, ZUS i wynagrodzeń.

Informacje

Termin:

2019-02-14

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Wrocław

Koszt:

435.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10.00

Miejsce szkolenia:

siedziba NOT
Wrocław,ul. Piłsudskiego 74

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy