akceptuję
logo BT
powrót do listy

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia po zmianach od stycznia 2023 roku - szkolenie w formie zdalnej

Adresaci:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych i działów finansowo-księgowych
 • Osoby zarówno początkujące w tematyce potrąceń jak i osoby na co dzień zajmujące się potrąceniami, a chcące pogłębić i zaktualizować posiadaną już wiedzę i zdobyć pewność poprawności wykonywanych obliczeń

Cel szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych
 • Wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych w zakresie potrąceń
 • Omówienie praktycznych przykładów (wyliczeń) związanych z prawidłowym dokonywaniem potrąceń ze wskazaniem przepisów prawnych

Program:

I. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.

 1. Informacje dla organów egzekucyjnych: komornik, ZUS, Urząd Skarbowy.
 2. Zbieg egzekucji komorniczej, sądowej i administracyjnej.
 3. Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika.
 4. Kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego.

II. Praktycznie na przykładach jak w 2023 roku dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych po zmianach.

 1. Wynagrodzenie za pracę:
  - kwalifikacja świadczeń do wynagrodzenia
  - potrącenia za zgodą i "bez zgody pracownika"
  - kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
  - kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń?
  - świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę
  - kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu
  - potrącenie z wynagrodzenia chorobowego
  - potrącenia dobrowolne, kary pieniężne
  - potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę.
 2. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego:
  - wysokość kwot wolnych od potrąceń
  - jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń?
  - zasady obniżania kwot wolnych
  - potrącenie, gdy w danym miesiącu wypłacono: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek.
 3. Wierzytelność z umów cywilnoprawnych:
  - zastosowanie kwoty wolnej od 1 stycznia 2023 r.
  - jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń?
  - granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2023 r.
  - stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dot. kwot wolnych
  - pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczanie czasu pracy, wynagrodzenia, ZFŚS. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca.

Informacje

Termin:

2023-02-14

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Szkolenie online

Koszt:

480.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia z możliwością zadawania pytań poprzez czat z wykładowcą, materiały szkoleniowe – przesłane w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem, zaświadczenie
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 00 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy