akceptuję
logo BT
powrót do listy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku w kontekście obowiązywania Tarczy Antykryzysowej i RODO - rozliczanie podatkowe wypłacanych świadczeń - szkolenie w formie zdalnej

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków

Cel szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach
 • Omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych RODO, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych

Program:

1. Wysokość odpisów w 2021 r.

 • Dowolne kształtowanie odpisów w okresie obowiązywania Tarczy Antykryzysowej.
 • Dobrowolne odpisy.
 • Metodyka ustalania liczby zatrudnionych:
  - osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
  - osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich
  - korekta rocznego odpisu na ZFŚS.

2. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po zmianach w 2021 r.

 • Paczki - bony towarowe - bilety i karnety - dofinansowanie do wypoczynku - wycieczki dla dzieci - kolonie.
 • Kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania.
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów.
 • Rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.

3. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.

4. Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów.

 • Sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.
 • Jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganiem się o świadczenia z funduszu? (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+).
 • Dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach).
 • Obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS.
 • Okresy, przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia.
 • Nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego.
 • Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
 • Zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów.

5. Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego.

 • Zasady wypłaty świadczenia urlopowego.
 • Warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego.

6. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.

 • Krąg osób uprawnionych - definicja członków rodzin.
 • Osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich.
 • Objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu.
 • Jak zdefiniować emeryta rencistę - byłego pracownika?
 • Uzależnienie pomocy od rodzaju umowy - stażu pracowniczego - wymiaru etatu.

7. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.

 • Na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS?
 • Imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN.
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe.

8. Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu.

 • Zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń.
 • Stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dot. potrąceń.
 • W jakiej wysokości należy dokonać potrącenia?

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniu czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Od 2014 roku współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych".

Informacje

Termin:

2021-09-23

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Szkolenie online

Koszt:

310.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia z możliwością zadawania pytań poprzez czat z wykładowcą, materiały szkoleniowe - przesłane w dniu szkolenia, zaświadczenie
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Opiekun szkolenia:

Ewa Sokalska
Tel: 33 812 91 04 E-mail: e.sokalska@bt.bielsko.pl

powrót do listy