akceptuję
logo BT
powrót do listy

Tarcza Antykryzysowa - rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w okresie „Przestoju ekonomicznego” i „Obniżonego wymiaru etatu”. Wysokość pomocy z FGŚP i od Starosty - szkolenie w formie zdalnej

Adresaci:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych, główni księgowi, księgowi, osoby rozliczające składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych

Cel szkolenia:

Omówienie zagadnień dotyczących rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w okresie ogłoszonego „Przestoju ekonomicznego” i „Obniżonego wymiaru etatu” wynikających z najnowszej ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców

Program:

1. Prawne aspekty wprowadzenia „Przestoju ekonomicznego” i „Obniżenia wymiaru czasu pracy”:

 • warunki, tryb zawierania porozumień
 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
 • zawieszenie wypłaty i warunki obniżenia składników wynagrodzenia
 • obowiązki pracodawców wynikające z przepisów odrębnych
 • wnioski o refundację kosztów wynagrodzeń.

2. Rozliczanie wynagrodzeń, świadczeń chorobowych i wysokość dopłat z FGŚP w okresie „Przestoju ekonomicznego”:

 • miesiąc przestoju a pełny i niepełny wymiar czasu pracy
 • ogłoszenie przestoju w trakcie miesiąca a pełny i niepełny wymiar czasu pracy
 • niepełny miesiąc przestoju i wypłata świadczeń chorobowych
 • rozliczenie wynagrodzenia dla zleceniobiorców.

3. Rozliczanie wynagrodzeń, świadczeń chorobowych i wysokość dopłat z FGŚP w okresie „Obniżonego wymiaru czasu pracy”:

 • obniżenie wymiaru czasu pracy od pierwszego dnia miesiąca
 • obniżenie wymiaru czasu pracy dla niepełnoetatowca
 • obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca.

4. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:

 • zawieszenie wypłaty niektórych składników wynagrodzenia w okresie przestoju
 • obniżenie etatu w miesiącu niezdolności do pracy
 • obniżenie etatu w trakcie pobierania świadczeń chorobowych
 • przerwa w pobieraniu świadczeń chorobowych a zmiana wymiaru etatu.

5. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent:

 • obniżenie wymiaru czasu pracy a wysokość wynagrodzenia za urlop
 • zawieszenie wypłaty niektórych składników wynagrodzenia
 • współczynnik do ekwiwalentu a rozwiązanie umowy w okresie obniżonego etatu
 • przeliczenie podstawy po zmianach w składnikach wynagrodzenia.

6. Wpływ otrzymanych dofinansowań a koszty podatkowe:

 • umorzenie składek ZUS
 • świadczenia na rzecz utrzymania stanowisk pracy
 • świadczenia od starosty.

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • odroczenie wpłaty pobranych zaliczek pracowników i zleceniobiorców
 • zwolnienie z opodatkowania świadczeń postojowych
 • podwyższenie limitów zwolnień z opodatkowania od wypłacanych zapomóg, w tym zapomóg od związków zawodowych
 • zwiększenie limitu zwolnienia z opodatkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS
 • podwyższenie limitu zwolnienia świadczeń dla dzieci i młodzieży.

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniu czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca.

Informacje

Termin:

2020-05-29

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Szkolenie online

Koszt:

260.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia z możliwością zadawania pytań poprzez czat z wykładowcą, materiały szkoleniowe – przesłane w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem, zaświadczenie
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy