akceptuję
logo BT
powrót do listy

Tabele przestawne w MS Excel - tworzenie profesjonalnych analiz i raportów

Adresaci:

Szkolenie adresowane do tych użytkowników programu MS Excel, którzy już z niego korzystają, ale chcą zwiększyć swoje umiejętności i lepiej poznać możliwości programu w zakresie tabel przestawnych.

Cel szkolenia:

Tabele przestawne to efektywne narzędzie do analizy danych, które umożliwia szybkie i wygodne stworzenie estetycznego zestawienia, złożonego raportu czy wielowymiarowej analizy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przygotować dane w arkuszu MS Excel, aby móc je przeanalizować za pomocą tabel przestawnych. Poznają różne mechanizmy tworzenia tabel i możliwości sortowania, filtrowania i grupowania uzyskanych rezultatów oraz graficznego przedstawienia tabel i ich drukowania. Rozwiązując ćwiczenia i poznając przykłady praktyczne uczestnicy utrwalą poznaną wiedzę, co w konsekwencji pozwoli na zoptymalizować czas analizy danych.

Program:

1. Dane źródłowe - tworzenie tabel przestawnych:

 • dobre praktyki tworzenia tabel
 • przygotowanie danych w sposób umożliwiający utworzenie tabeli
 • poprawność danych.

2. Tworzenie tabel przestawnych:

 • z istniejącej tabeli
 • z danych zewnętrznych.

3. Wykorzystanie narzędzia Tabela (Formularz) przy tworzeniu tabel przestawnych na dynamicznym zakresie komórek.

4. Tworzenie tabel przestawnych na podstawie wielu tabel źródłowych - program MS Query:

 • sprzężenia źródeł danych.

5. Tabele krzyżowe.

6. Obliczenia w tabelach przestawnych:

 • wbudowane funkcje
 • pola obliczeniowe
 • elementy obliczeniowe.

7. Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnej:

 • sortowanie automatyczne i ręczne
 • filtr raportu
 • fragmentatory.

8. Grupowanie danych w tabelach przestawnych:

 • teksty
 • liczby
 • daty.

9. Pobieranie danych z tabeli przestawnej.

10. Wykresy:

 • wykresy przestawne
 • rodzaje wykresów i ich zastosowania
 • wykresy przebiegu w czasie.

11. Wygląd tabeli przestawnej:

 • style – gotowe i własne
 • opcje wyglądu tabeli przestawnej.

12. Drukowanie tabeli przestawnej. Drukowanie kilku tabel przestawnych na jednym arkuszu.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Tadeusz Olejak
Informatyk z długoletnią praktyką i doświadczony dydaktyk, bardzo wysoko oceniany przez naszych słuchaczy

Informacje

Termin:

2019-11-18

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

320.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Zapewniamy stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 8.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Janusz Malawski
Tel: 33 812 91 32 E-mail: j.malawski@bt.bielsko.pl

powrót do listy