akceptuję
logo BT
powrót do listy

SEP - uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci

Adresaci:

  • Osoby zajmujące się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wybranymi i aktualnie obowiązującymi zagadnieniami prawnymi omówienie zasad działania i zasad bezpiecznej obsługi urządzeń elektroenergetycznych, cieplnoenergetycznych oraz instalacji i sieci gazowych. Przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną Stowarzyszenia Energetyków Polskich „SEP”.

Obowiązek określenia kompetencji wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci.

Program:

I. Akty prawne – wybrane zagadnienia

II. Zasady budowy, działania i obsługi urządzeń i instalacji

III. Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

IV. Konserwacja i remonty urządzeń

V. Omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej zawodowe.

Atutem szkolenia jest mała liczebność grup pozwalająca bezpośrednio po zakończeniu zajęć
przystąpić do egzaminu

Prowadzący:

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Wykładowca, praktyk i specjalista w dziedzinie energetyki, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w przemyśle elektroenergetycznym.

Informacje

Termin:

2020-02-20

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

140.00 zł
  • Koszt szkolenia obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe, konsultacje, serwis kawowy
    Eksploatacja - 140,00 zł od osoby
    Dozór - 200,00 zł od osoby

  • Do podanych kwot należy doliczyć opłatę za egzamin tj. 260,00 zł od osoby w zakresie jednego typu szkolenia. Osobno opłata za E i D w zakresie jednej grupy urządzeń.
  • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Janusz Malawski
Tel: 33 812 91 32 E-mail: j.malawski@bt.bielsko.pl

powrót do listy