akceptuję
logo BT
powrót do listy

Rola intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego

Adresaci:

 • Dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobków, kierownicy stołówek, intendenci
 • Szefowie i pracownicy kuchni
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie jadłospisów
 • Osoby sprawujące nadzór nad żywieniem, w tym nad przygotowaniem posiłków

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem żywienia i żywności, z zagrożeniami bezpieczeństwa żywności mogącymi występować w aspekcie żywienia oraz działaniami zapobiegawczymi
 • Poznanie zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży oraz zasad żywienia opartych na systemie HACCP wraz z warunkami wstępnymi (GHP I GMP) - informacje niezbędne dla intendenta
 • Omówienie obowiązków i uprawnień intendenta (uwaga: alergeny)
 • Przedstawienie podstawowych błędów popełnianych przy planowaniu jadłospisów – dane z wyników kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Sanitarną i NIK

Program:

1. Podział zakładów żywienia zbiorowego - podstawowe definicje z uwzględnieniem różnic.

2. Podstawy prawne dotyczące żywienia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem aktualnych norm żywienia.

3. Obowiązki osoby odpowiedzialnej za żywienie (intendenta, kierownika kuchni):

 • planowanie
 • bezpieczeństwo produkowanej żywności (system oparty na zasadach HACCP; warunki wstępne: GHP, GMP)
 • analiza ryzyka
 • działania zapobiegawcze
 • przykładowe nieprawidłowości dotyczące żywienia dzieci i młodzieży
 • zarządzanie magazynem
 • przekazywanie informacji (składniki, alergeny).

4. Podstawowe zasady żywienia poszczególnych grup wiekowych:

 • sposób odżywiania i jego wpływ na zdrowie człowieka
 • aktualne normy żywieniowe
 • wartości odżywcze produktów
 • „Piramida Żywieniowa“.

5. Zdrowy styl życia - moda czy obowiązek?

6. Podstawowe zasady układania jadłospisów:

 • wybór produktów
 • zasady zamiany produktów
 • procentowy udział w diecie energii z białek, tłuszczu i węglowodanów
 • ustalanie rozkładu białek, tłuszczu i węglowodanów na poszczególne posiłki
 • wartość odżywcza i energetyczna produktów, posiłków.

7. Przykładowy jadłospis dekadowy dla wybranej grupy wiekowej wraz z jego oceną.

8. Panel dyskusyjny - omawianie wątpliwości na podstawie wybranych przykładów.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

 • Absolwentka studiów podyplomowych - Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Technologii Żywności Bezpieczeństwo żywności i systemy jego gwarantowania, ukończyła liczne kursy, szkolenia oraz uczestniczyła w konferencjach międzynarodowych w zakresie prawa żywnościowego. Posiada18 letnie doświadczenie w pracy związanej z bezpieczeństwem żywności. Ceniony wykładowca licznych grup szkoleniowych z zakresu prawa żywnościowego.
 • Absolwentka studiów podyplomowych - Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Technologii Żywności Integracja Gospodarki Żywnościowej Polski z Unią Europejską. Praktyk, posiada 22 letnie doświadczenie w pracy związanej z bezpieczeństwem żywności, a także ukończone liczne kursy, szkolenia, w tym uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych w zakresie prawa żywnościowego. Uznany wykładowca szkoleń z zakresu prawa żywnościowego.

Informacje

Termin:

2018-11-14

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

280.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy