akceptuję
logo BT
powrót do listy

Pracownicze plany kapitałowe w 2020 roku - praktycznie o wdrażaniu nowego systemu, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych rozliczanie podatkowo-składkowe wpłat na liście płac - szkolenie w formie zdalnej

Adresaci:

 • Główni księgowi i księgowi
 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Dyrektorzy finansowi i ekonomiczni, a także inne osoby zainteresowane zawodowo tematem

Cel szkolenia:

 • Omówienie procedur wdrażania nowego systemu ułatwiającego instytucjom sprawnie i prawidłowe przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia i oszczędzania w ramach PPK
 • Poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK

Program:

1. Podstawowe założenia i cele systemu PPK:

 • obowiązek i terminy utworzenia PPK
 • podmioty zatrudniające i uczestnicy programu.

2. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK:

 • dobrowolność uczestnictwa w PPK
 • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
 • procedura informacyjna dla uczestników.

3. Wpłaty dokonywane do PPK:

 • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
 • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK (terminy odprowadzania składek)
 • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
 • fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem.

4. Wypłaty z PPK:

 • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika
 • skutki wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot środków na wniosek uczestnika
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
 • wypłata tytułem poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego.

5. Procedura wdrożenia PPK:

 • zawarcie umów składających się na PPK konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
 • związki zawodowe a reprezentacja osób zatrudnionych.

6. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu do programu - zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2019 r.:

 • wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika
 • wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń
 • od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń?
 • czy potrzebna jest zgoda pracownika?

7. Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe:

 • moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK
 • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający?
 • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego.

8. Rozliczenia względem ZUS:

 • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach rozliczeniowych
 • wykazywanie wpłat w okresie przejściowym.

9. Panel dyskusyjny.

UWAGA!
Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami (z dostępem do wersji elektronicznej) wraz z wzorami dokumentów PPK.

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczanie czasu pracy, wynagrodzenia, ZFŚS, PPK. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca wielu grup szkoleniowych.

Informacje

Termin:

2020-10-27

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Szkolenie online

Koszt:

270.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia z możliwością zadawania pytań poprzez czat z wykładowcą, materiały szkoleniowe – przesłane w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem, zaświadczenie
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy