akceptuję
logo BT
powrót do listy

Ochrona danych osobowych w archiwach zakładowych i składnicach akt

Adresaci:

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach.

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych, które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów.

Program:

I. Archiwa a RODO - podstawa prawna.

 • Ochrona danych osobowych w archiwum - podstawa prawna obowiązująca od 25 maja 2018 r.
 • Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO) / Inspektora Ochrony Danych (IOD) z archiwistą zakładowym lub osobą zajmującą się archiwum / składnicą akt - nowe obowiązki i zadania archiwisty.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach / składnicach akt:
  - zasada legalności
  - zasada adekwatności
  - zasada celowości
  - zasada ograniczenia czasowego.

II. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach - jakie wymogi formalne trzeba spełnić oraz jakie środki wdrożyć?

III. Zagadnienia praktyczne.

 • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Kwestia udostępniania dokumentacji - dane osobowe zwykłe a wrażliwe.
 • Karta udostępnienia, karta wypożyczenia.
 • Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach - zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę.
 • Dokumentacja osób nieżyjących.
 • Akta osobowe.
 • Dokumentacja medyczna.
 • Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego - zmiany w zaświadczeniach.
 • Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w Archiwach Państwowych zgodnie z zasadą adekwatności.
 • Udostępnianie skanów dokumentów w internecie, np. skanów ksiąg parafialnych, gdzie występują dane osobowe. Czy możemy udostępniać takie skany, jeżeli nie mamy wiedzy czy osoba żyje?
 • Czy możemy udostępniać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana?
 • Czy można przesyłać mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego? Czy ten mail wymaga szyfrowania?
 • Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli lub ekspertyzy archiwalnej w jednostkach nadzorowanych przez Archiwa Państwowe?
 • Czy archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

IV. Zasada ograniczenia czasu w praktyce, czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji.

 • Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 r. - okresy przechowywania dokumentacji.
 • Dokumentacja kadrowo-płacowa.
 • Dokumentacja finansowo-księgowa.
 • Dokumentacja „unijna”.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentacją dla instytucji państwowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, systemów teleinformatycznych, prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych (m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morski i Żeglugi Śródlądowej, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Kancelaria Senatu RP, Akademia Górniczo-Hutnicza, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu). W ostatnim czasie przeszkolił kilkanaście grup w Fenice Poland, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz Centrali BZ WBK w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście RODO.

Informacje

Termin:

2018-11-16

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

380.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Ewa Sokalska
Tel: 33 812 91 04 E-mail: e.sokalska@bt.bielsko.pl

powrót do listy