akceptuję
logo BT
powrót do listy

Metodyczno-dydaktyczne dla osób prowadzących instruktaże w zakresie BHP

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do kierowników komórek organizacyjnych, kierowników wydziałów, osób kierujących pracownikami oraz mistrzów i brygadzistów.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu metodyki szkolenia osób dorosłych z uwzględnieniem aspektów pedagogicznych, psychologicznych i metodycznych

Program:

I. Psychologiczne uwarunkowania procesu dydaktycznego:

 • elementarne wiadomości z psychologii pracy
 • psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych
 • cechy indywidualne jednostki w procesie uczenia się
 • wybrane formy pracy instruktora z grupą
 • bariery w komunikacji.

II. Proces dydaktyczny – wybrane zagadnienia z pedagogiki i dydaktyki:

 • podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne /zasady nauczania –poszanowanie godności, współuczestnictwo, indywidualizacja procesu nauczania/
 • metody w procesie nauczania i wychowania
 • metody oglądowe – słowne i plastyczne
 • kontrola i ocena w pracy dydaktycznej
 • samokształcenie merytoryczne i pedagogiczne jako niezbędny warunek skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej.

III. Wytyczne do prowadzenia instruktażu stanowiskowego:

 • aktualizacja wiedzy na temat wybranych przepisów prawnych w zakresie bhp, identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy oraz metod ochrony
 • program instruktażu, plan, rozkład materiału nauczania, niezbędne etapy, dokumentowanie - jako podstawowe elementy dydaktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

 • Psycholog, terapeuta, nauczyciel akademicki
 • Specjalista z zakresu bhp z wieloletnim doświadczeniem w działalności kontrolnej i pracy dydaktycznej

Informacje

Termin:

2019-01-14

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

270.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Zygmunt Surówka
Tel: 33 812 91 16 E-mail: z.surowka@bt.bielsko.pl

powrót do listy