akceptuję
logo BT
powrót do listy

Lista płac - rozliczanie zasiłków chorobowych pracowników po zmianach od 1 stycznia 2022 roku - podstawa wymiaru świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców - szkolenie w formie zdalnej

Adresaci:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych i działów finansowo-księgowych posiadający co najmniej podstawową wiedzę w tematyce rozliczania wynagrodzeń
 • Osoby pragnące pogłębić posiadaną już wiedzę w zakresie rozliczeń chorobowych po zmianach

Cel szkolenia:

 • Omówienie wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian w przepisach ustawy zasiłkowej
 • Szkolenie ma charakter warsztatowy, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych
 • Na szkoleniu przedstawione będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem świadczeń chorobowych

Program:

I. Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r. Projekt ustawy.

 1. Krótszy okres wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.
 2. Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności.
 3. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.
 4. Podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu.
 5. Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia.
 6. Pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków.
 7. Uprawnienia do świadczeń chorobowych osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty.
 8. Przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.

II. Okresy zasiłkowe - jak ustalić?

 1. Kody literowe na e-ZLA.
 2. Kiedy wystąpić do ZUS o ustalenie okresu zasiłkowego?

III. Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych osób będących pracownikami z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2022 r.

 1. Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:
  - przeliczenie podstawy na przełomie roku
  - zmiana wymiaru etatu a wyrównanie podstawy do minimalnej.
 2. Wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc:
  - okresy przyjmowane do podstawy wymiaru i miesiące, które należy wyłączyć z podstawy
  - uzupełnianie składników wynagrodzenia stałych i zmiennych pomniejszanych proporcjonalnie i nieproporcjonalnie
  - składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń
  - uzupełnianie miesiąca: niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy.
 3. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru świadczeń:
  - zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność
  - zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy.
 4. Powrót pracownika z urlopu bezpłatnego i wychowawczego.
 5. Nowa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:
  - zmiana rodzaju wypłaty świadczenia chorobowego.
 6. Zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę:
  - nowy składnik wynagrodzenia
  - zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia.
 7. Wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc:
  - uwzględnianie składników kwartalnych, rocznych i półrocznych
  - zmiana etatu w okresie i po okresach kwartalnych i rocznych
  - uzupełnianie wynagrodzenia kwartalnego, rocznego i półrocznego
  - nieprzepracowanie pełnego okresu w związku z zatrudnieniem.

IV. Ograniczenie podstawy wymiaru po ustaniu zatrudnienia.

 1. Przeliczanie i ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w okresach stosowania Tarczy Antykryzysowej, zmiany od 16 grudnia 2020 r.
 2. Wpływ zmian na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych.
 3. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń na wniosek ubezpieczonego.

V. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców.

 1. Niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca ubezpieczenia.
 2. Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego.
 3. Posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego.
 4. Ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia.

VI. Panel dyskusyjny.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczanie czasu pracy, wynagrodzenia, ZFŚS. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca.

Informacje

Termin:

2021-09-28

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Szkolenie online

Koszt:

330.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia z możliwością zadawania pytań poprzez czat z wykładowcą, materiały szkoleniowe – przesłane w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem, zaświadczenie
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy