akceptuję
logo BT
powrót do listy

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 roku

Adresaci:

 • Główni księgowi, księgowi, kierownicy jednostek
 • Członkowie komisji inwentaryzacyjnych
 • Pracownicy służb finansowo-księgowych
 • Pracownicy służb ogólnych jednostek sektora finansów publicznych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych)
 • Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową, gospodarowanie środkami trwałymi

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z inwentaryzacją oraz poszerzenie i ugruntowanie wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzania, dokumentowania, a także rozliczania inwentaryzacji
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów w przeprowadzaniu inwentaryzacji - wyniki dzialalności kontrolnej

Program:

1. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki:

 • inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości
 • inwentaryzacja w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych
 • zarządzenia wewnętrzne o przeprowadzenie inwentaryzacji
 • instrukcja inwentaryzacyjna.

2. Główne cele i przedmiot inwentaryzacji majątku.

3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.

4. Poprawne przeprowadzanie inwentaryzacji:

 • metodą spisu z natury
 • metodą uzgadniania salda
 • metodą weryfikacji.

5. Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji.

6. Organizacja inwentaryzacji w CUW.

7. Inwentaryzacja gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości.

8. Inwentaryzacja mienia Skarbu Państwa.

9. Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe, a inwentaryzacja.

10. Różnice inwentaryzacyjne - ich rodzaje oraz ujęcie księgowe.

11. Kontrola czynności inwentaryzacyjnych.

12. Najczęściej spotykane błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji - wyniki działalności kontrolnej.

13. Panel dyskusyjny.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących rachunkowość budżetową, finanse publiczne, gospodarkę finansową jednostek i samorządowych zakładów budżetowych oraz kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca.

Informacje

Termin:

2019-10-28

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

390.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy