akceptuję
logo BT
powrót do listy

Emerytury w 2018 r. - najnowsze zmiany w ustawie emerytalnej

Adresaci:

 • Specjaliści działów kadrowo-płacowych

Cel szkolenia:

Szkolenie prezentuje najważniejsze zmiany w ustawie emerytalnej związane z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. oraz planowanymi zmianami dotyczącymi skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją. Poza informacjami dotyczącymi planowanych zmian uczestnicy szkolenia zdobędą także wiedzę w zakresie zasad postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, związanych z procedurą występowania z wnioskiem o emeryturę, a także reguł ustalania uprawnień do emerytury i obliczania jej wysokości.

Program:

1. Obniżenie wieku emerytalnego i inne zmiany z nim związane:

 • zmiany w powszechnym wieku emerytalnym
 • likwidacja instytucji emerytury częściowej
 • powrót do rozwiązania objęcia ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego uzależnionego od osiągnięcia zróżnicowanego we względu na pa płeć okresu składkowego i nieskładkowego
 • sytuacja prawna osób, które prawo do świadczeń nabyły w związku z osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego
 • sytuacja prawna osób, które z uwagi na podwyższenie wieku emerytalnego nie uzyskały prawa do świadczeń, a osiągnęły wiek 60 lat (kobieta)/65 lat (mężczyzna)
 • łączenie dalszej aktywności zarobkowej z pobieraniem emerytury
 • obniżenie wieku emerytalnego a ochrona stosunku pracy.

2. Podstawowe zagadnienia dotyczące nabywania uprawnień i ustalania wysokości emerytur:

 • warunki nabywania prawa do emerytur
 • czynniki decydujące o wysokości emerytury
 • przeliczenie wysokości emerytury
 • wpływ wykonywania pracy w szczególnych warunkach na prawo i wysokość emerytury
 • składki na koncie ubezpieczonego i subkoncie w ZUS a wysokość emerytury
 • kapitał początkowy a wysokość emerytury
 • ponowne ustalenie kapitału początkowego
 • skutki korekt dokonywanych przez płatnika składek na wysokość emerytury
 • wpływ rozwiązania stosunku pracy na przyznanie i wypłatę świadczenia
 • najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących emerytur oraz kapitału początkowego w ostatnich latach.

3. Postępowanie w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych:

 • wnioski o świadczenia emerytalno-rentowe
 • środki dowodowe w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe
 • terminy w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe
 • NOWOŚĆ! Zmiany w postępowaniu w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych związane ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

4. Obowiązki wobec ZUS spoczywające na pracodawcy/płatniku składek:

 • obowiązki w związku z przejściem pracownika na emeryturę
 • obowiązki w związku z zatrudnieniem świadczeniobiorcy
 • NOWOŚĆ! Obowiązki w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (raport informacyjny – nowy dokument przekazywany do ZUS).

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Praktyk specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych. Autor i współautor publikacji oraz artykułów poświęconych tej tematyce. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Informacje

Termin:

2018-11-19

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

390.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Ewa Sokalska
Tel: 33 812 91 04 E-mail: e.sokalska@bt.bielsko.pl

powrót do listy