akceptuję
logo BT
powrót do listy

BHP okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Adresaci:

 • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program:

Szkolenia prowadzone są zgodnie z wymogami Rozporządzenia MG i P z dnia 27.07.2004 r. z późn. zmianami - Dz.U. Nr 180 poz.1860) i kończą się egzaminem testowym oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

Z uwagi na fakt, iż program szkolenia obejmuje 32 godziny - terminy kolejnych zajęć zostaną ustalone podczas dwóch pierwszych dni szkoleniowych.
 

Atutem naszych szkoleń jest możliwość konsultacji z Nadinspektorem Państwowej Inspekcji Pracy

Prowadzący:

Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu:

 • prawa pracy
 • technicznego bezpieczeństwa pracy
 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • ochrony przeciwpożarowej.

Informacje

Termin:

2020-03-09

Czas trwania:

4 dni

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

540.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Realizacja szkolenia: DZIEŃ I - 09.03.2020 r.; DZIEŃ II - 10.03.2020 r.
 • Terminy kolejnych zajęć zostaną ustalone podczas dwóch pierwszych dni szkoleniowych.
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 8.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Zygmunt Surówka
Tel: 33 812 91 16 E-mail: z.surowka@bt.bielsko.pl

powrót do listy