akceptuję
logo BT

Szkolenia zamknięte


Zapraszamy Państwa do realizacji tematów szkoleniowych w formie zamkniętej. Wówczas to Państwo określacie ramy czasowe, termin oraz miejsce. Program, jak również forma jego realizacji jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby i oczekiwania. Jest to bardzo efektywna forma szkolenia umożliwiająca trenerowi skupienie uwagi na najbardziej istotnych aspektach edukacji uczestników danej firmy / instytucji.
Z przyjemnością przygotujemy ofertę z interesującego Państwa tematu, nawet jeżeli nie widnieje on na naszej stronie – prosimy o kontakt.

 


(oczekiwany program szkolenia lub najważniejsze zagadnienia)

(poziom zaawnasowania)

(w tym również planowana liczba dni szkoleniowych)

(materiały szkoleniowe, sprzęt dydaktyczny, noclegi, serwis kawowy, wyżywienie, itp.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych z formularza zgłoszeniowego poprzez umieszczenie w bazie klientów szkoleń firmy PNBU „BT” Teresa Buzińska zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119,str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogę elektroniczną przez firmę PNBU „BT” Teresa Buzińska zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
* Zapoznałam(em) się i akceptuję powyższe warunki

kod zabezpieczający
* Pole wymagane