akceptuję
logo BT

Ścieki  • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do wód lub do ziemi – odprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne jest szczególnym korzystaniem z wód i wymaga pozwolenia wodnoprawnego
  • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – odprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków zarówno bytowych jak i przemysłowych jest szczególnym korzystaniem z wód i wymaga pozwolenia wodnoprawnego
  • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych – odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do obcych urządzeń kanalizacyjnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego