akceptuję
logo BT

Pozwolenia zintegrowane


 

  • Pozwolenia zintegrowane – wymagane dla instalacji wymienionych w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w  sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.)