akceptuję
logo BT

 Powietrze


 

  • Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza – zgodnie z art. 220 Prawa ochrony środowiska wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia
  • Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia – instalacje  z których wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji nie wymaga pozwolenia a jedynie zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
    (Dz. U. nr 130 z dnia 20 lipca 2010 r.)