akceptuję
logo BT

Polityka Prywatności
Przedsiębiorstwa Naukowo-Badawczo-Usługowego „BT” Teresa Buzińska

 

I. ZAKRES I ZASTOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.bt.bielsko.pl (serwis), a jej celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi strony internetowej o domenie bt.bielsko.pl. Czytając, przeglądając stronę www.bt.bielsko.pl lub wypełniając formularze umieszczone na podstronach, jednocześnie akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności.
 2. Serwis prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT” Teresa Buzińska (PNBU „BT”) z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Inwalidów 2c.
 3. Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wchodzące w skład serwisu i prowadzone przez PNBU „BT”, nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w serwisie. PNBU „BT” nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych. 

II. DANE OSOBOWE - RODO

 1. W czasie korzystania z strony www.bt.bielsko.pl mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będą Państwo proszeni to imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 2. PNBU „BT”  szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, tym samym zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

 3. Administratorem danych osobowych zbieranych w serwisie jest PNBU „BT”.

 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również prawo ich poprawienia oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem do PNBU „BT” drogą mailową na adres lub telefoniczną pod numerem (33) 812-91-00.

 6. Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne.

III. PLIKI COOKIES 

 1. Witryna o domenie bt.bielsko.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego oraz lokalizacji.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PNBU „BT” w celu optymalizacji działań.
 3. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Korzystanie z cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych zawartych na dysku użytkownika, nie ma dostępu do danych, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonuje po opuszczeniu naszego serwisu.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z zawartymi tam instrukcjami. 

IV. PROGRAMY SZKOLEŃ

Znajdujące się na stronie www.bt.bielsko.pl autorskie programy szkoleń są wyłączną własnością PNBU „BT”. Programy te są dostępne na stronie tylko w celu informacyjnym i zabrania się kopiowania oraz ich rozpowszechniania bez zgody oraz wiedzy PNBU „BT” Teresa Buzińska.

V. NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

PNBU „BT” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskano dzięki działalności związanej z Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT” Teresa Buzińska. Pod tym określeniem rozumiemy wysyłkę nowych ofert szkoleniowych i związanych z nimi promocji. 

VI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Firma PNBU „BT” Teresa Buzińska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisu mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.
 2. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę internetową Przedsiębiorstwa „BT” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: PNBU „BT” Teresa Buzińska nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych, czy adresowych klientów osobom trzecim.