akceptuję
logo BT

PNBU „BT” jest firmą rodzinną, której podstawową działalnością są szkolenia oraz usługi z zakresu ochrony środowiska.

W wieloprofilowej działalności szkoleniowej proponujemy kompleksową ofertę wszystkim dążącym do rozwoju zawodowego i osobistego. Oferowane tematy są efektem doświadczeń jakie zdobywamy z pokorą od 1994 roku. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z realizowanymi tematami umieszczonymi w panelu kategorie szkoleń. W ramach każdej kategorii współpracujemy z grupą profesjonalnych wykładowców podlegających bieżącej ocenie uczestników szkolenia – to kreatywni, wysokiej klasy specjaliści, praktycy z talentem pedagogicznym i życzliwym podejściem do słuchaczy. Podobnie życzliwe podejście prezentują nasi pracownicy dbając o stronę organizacyjną oraz przyjazną atmosferę. Niewątpliwym atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu, swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom. A miejsca szkoleń to efekt wyboru optymalnej realizacji danego tematu więc: specjalistyczna pracownia, sala dydaktyczna w dogodnym miejscu, hotel bądź ośrodek w malowniczym regionie kraju lub za granicą.

Siedziba „BT” mieści się w zabytkowym budynku położonym w centrum miasta z dogodnym dojazdem. Nasi słuchacze mogą korzystać z 5-ciu sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Część pomieszczeń, w tym certyfikowane laboratorium ECDL, usytuowana jest na parterze i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W zakresie usług konsultingowych związanych z ekologią i ochroną środowiska nasza firma świadczy usługi zarówno dla potrzeb sektora przemysłowego, jak i organów administracji publicznej. Działając na krajowym rynku usług ekologicznych staramy się, aby realizowane przez nas usługi wyróżniały się wysoką jakością. Naszym celem jest pomaganie klientom we wdrażaniu i dokumentowaniu dobrych praktyk zarządzania środowiskiem, poprzez uwzględnianie zagadnień i zasad ekologicznych w ich codziennych działaniach. Aktywnie uczestniczymy w kreowaniu polityki ochrony środowiska w zakładach. Działamy głównie z myślą o podmiotach gospodarczych oraz jednostkach administracji samorządowej, które na co dzień mają styczność z decyzjami podejmowanymi na polu ochrony środowiska, a ciągłe zmiany w obowiązujących aktach prawnych, nastręczają trudności w nadążeniu za wymaganiami narzucanymi przez organy ochrony środowiska. Nasze usługi świadczymy z największą starannością, wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas wielu lat praktyki.

Przedsiębiorstwo „BT” posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego. Ponadto jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stosującym Kodeks Dobrych Praktyk, członkiem założycielem Polskiej Izby Ekologii, jak również wieloletnim laureatem tytułu Przedsiębiorstwa Fair Play i Solidnej Firmy. 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony, przekazywane opinie pozwalają nam nieustannie doskonalić propozycje dla Państwa korzyści a naszej satysfakcji.