akceptuję
logo BT

Inwestycje


 

  • Sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – raport o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko wymagany jest dla wszystkich inwestycji wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  • Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia – karty informacyjne przedsięwzięcia  wymagane są dla wszystkich inwestycji wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  • Sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych – sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 23 grudnia 2011 r.