akceptuję
logo BT

Hałas


 

  • Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na emisję hałasu do środowiska – decyzja określająca dopuszczalną emisję hałasu do środowiska wymagana jest tylko w przypadku gdy emisja hałasu przekracza dopuszczalne wartości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku