akceptuję
logo BT

Doradztwo środowiskowe - outsourcing


 

Pragniemy zaproponować Państwu współpracę z zakresu doradztwa środowiskowego – outsourcingu.

Niniejszą usługę traktujemy jako proces obsługi firm o charakterze strategicznym, którego celem jest dostosowanie podmiotu do obowiązujących wymagań wynikających  z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Oferowana usługa pozwoli tym samym uniknąć, bądź też wybrnąć Państwa firmie z konkretnej, niekorzystnej sytuacji dzięki naszej pomocy w uzyskaniu niezbędnych decyzji oraz prowadzeniu dokumentacji, co ułatwi wywiązywanie się z obowiązków wynikających z polskich oraz unijnych przepisów prawnych regulujących wymagania w zakresie ochrony środowiska.

 W ramach stałej współpracy czyli nadzoru środowiskowego oferujemy m.in.:

  • wykonywanie  sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu oraz naliczanie opłat produktowych,
  • sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • sporządzanie dokumentacji do wydania zezwoleń na zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów
  • opracowywanie przeglądów środowiskowych
  • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej
  • reprezentowanie Państwa firmy podczas kontroli inspekcji ochrony środowiska
  • doradztwo środowiskowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • doradztwo środowiskowe w trakcie realizacji  projektów inwestycyjnych

Zakres usług realizowanych w ramach nadzoru środowiskowego jest oczywiście dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.