akceptuję
logo BT

Dokumentacje środowiskowe


 

Świadczony przez nas szeroki wachlarz usług skierowany jest zarówno do przemysłu, biur projektowych, jak i administracji rządowej oraz samorządowej. Specjalizujemy się przede wszystkim w przygotowaniu dokumentacji środowiskowych, niezbędnych dla uzyskania przez podmioty gospodarcze wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

Oferujemy pomoc w procesie inwestycyjnym poprzez  uzyskanie  w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla nowo projektowanych inwestycji.