akceptuję
logo BT

Audyty w zakresie ochrony środowiska


 

Niewątpliwie poważnym problemem każdego przedsiębiorcy jest dotrzymywanie wymagań związanych z poszczególnymi obszarami działalności. Tym samym często zmieniające się uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska powodują konieczność weryfikacji stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska w kontekście prowadzonej działalności.

W ramach audytu środowiskowego oferujemy m.in.:

  • określenie obowiązków prawnych i organizacyjnych z zakresu ochrony środowiska,
  • przegląd posiadanych przez zakład decyzji związanych z ochroną środowiska
  • programy dostosowawcze w ramach wykazanych niezgodności,
  • ocena zgodności z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiska ISO 14 001,
  • identyfikacja i analiza aspektów środowiskowych

Szczegółowy zakres usługi jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.