akceptuję
logo BT

powrót do listy
2019-05-09

Odpady

Od 1 maja br. obowiązują nowe wzory kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819), które zostało opublikowane 30 kwietnia 2019 r. z mocą obowiązującą od 1 maja br.

powrót do listy