akceptuję
logo BT
powrót do listy

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do kadry kieowniczej średniego szczebla m.in. kierowników, mistrzów, brygadzistów, shift leaderów.

Cel szkolenia:

 • Kształtowanie umiejętności budowana autorytetu
 • Rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • Rozwijanie sztuki budowania i rozwijania własnego zespołu
 • Zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej
 • Rozwój kompetencji delegowania zadań i odpowiedzialności
 • Zwiększanie zaangażowania podwładnych
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów
 • Poznanie swojego potencjału liderskiego
 • Doskonalenie sztuki przekazywania informacji zwrotnej podwładnym

Program:

 • Rola kierownika zespołu w przedsiębiorstwie produkcyjnym:
  - sylwetka kierownika zespołu
  - cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu
  - elementy budujące zaufanie – wzmacnianie własnego potencjału lidera.
   
 • Umiejętność delegowania obowiązków w zespole produkcyjnym:
  - delegowanie zadań pracownikom
  - przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
  - techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
  - elementy blokujące delegowanie zadań.
   
 • Motywowanie pracowników – opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników:
  - skuteczne okazywanie uznania i aprobaty
  - umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
  - zasady konstruktywnej krytyki i na pochwały
  - najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników.
   
 • Komunikacja w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym:
  - znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu
  - rola kierownika produkcji w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego
  - zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  - zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
  - identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji
  - trudności w procesie komunikacyjnym
  - techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
   
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów:
  - najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie
  - konflikty między pracownikami zespołu
  - style rozwiązywania konfliktów
  - jak walczyć z oporem pracowników
  - umiejętność wykorzystania pozytywnych stron konfliktu
  - jak radzić sobie z manipulacją i presją.

Zajęcia mają charakter interaktywny, prowadzone są metodą warsztatową.
Słuchaczom proponujemy między innymi: „burze mózgów”, analizy przypadków,
ćwiczenia indywidualne i w grupach, dyskusje kierowane, mini wykłady.

Prowadzący:

Doświadczony trener, specjalizujący się w analizie potrzeb szkoleniowych i prowadzeniu rozwojowych cykli szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem, zespołem i przedsiębiorstwem produkcyjnym. Prowadzi również szkolenia z zakresu budowania autorytetu lidera zespołu produkcyjnego oraz motywowania pracowników. Wieloletni dyrektor personalny i prezes przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ceniony wykładowca wyższej uczelni. Współtwórca Polskiej Mapy Motywacji - ogólnopolskiego badania motywacji pracowników. Współautor książki Zarządzanie projektem szkoleniowym (Onepress, 2008). Autor artykułów o motywowaniu zespołów, publikowanych m.in. w „Personelu i Zarządzaniu”.

Informacje

Termin:

2018-12-17

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

480.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Zygmunt Surówka
Tel: 33 812 91 16 E-mail: z.surowka@bt.bielsko.pl

powrót do listy