akceptuję
logo BT
powrót do listy

System monitorowania przewozu towarów SENT - praktyczne aspekty użytkowania

Adresaci:

Osoby, które w podmiotach dokonujących obrotu, zakupu bądź przewozu towarów objętych ustawą są odpowiedzialne za kwestie związane z obsługą zamówień, zakupów, sprzedaży oraz transportu towarów.

Cel szkolenia:

 • Omówienie zasad prowadzenia monitoringu i rejestru zgłoszeń
 • Omówienie trybu prowadzenia kontroli i możliwych sankcji za stwierdzenie naruszenia
 • Rejestracja na PUESC – szkolenie praktyczne przy stanowiskach komputerowych
 • Omówienie aspektów funkcjonowania SENT, sankcje karne

Program:

1. Potrzeba, cel i charakter nowych regulacji prawnych dotyczących Systemu Monitorowania Przewozu Towarów – SENT.

2. Definicje: kierujący, nadawca towaru, odbiorca towaru, podmiot odbierający, podmiot wysyłający, przewoźnik, numer referencyjny, przewóz towaru, środek transportu, zgłoszenie, przesyłka.

3. Wykaz towarów objętych systemem SENT:

 • kody CN
 • kody PKWiU
 • pozostałe towary.

4. Rejestr zgłoszeń służący monitorowaniu drogowego przewozu towarów:

 • organ prowadzący rejestr, zakres gromadzonych danych w rejestrze i okres ich przechowywania
 • numer referencyjny
 • klucze dostępu
 • obowiązki podmiotów w zakresie dokonywania, uzupełniania, aktualizacji zamknięcia i anulowania zgłoszeń.

5. Rejestracja osoby na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC i usługa „e-Przewóz”:

 • rejestracja uproszczona
 • rejestracja pełna
 • upoważnienie dla reprezentanta.

6. Wypełnianie formularzy do systemu SENT – szkolenie praktyczne przy stanowiskach komputerowych:

 • SENT 100 rejestracja przez podmiot wysyłający, aktualizacja przez przewoźnika, zamykanie przez podmiot odbierający
 • SENT 200 rejestracja przez podmiot odbierający, aktualizacja przez przewoźnika, zamykanie przez podmiot odbierający
 • SENT 300 rejestracja przez przewoźnika, aktualizacja przez przewoźnika
 • sprawdzenie statusu zgłoszenia przewozu przez kierującego środkiem transportu lub przewoźnika.

7. Procedura awaryjna:

 • sposób przesyłania, uzupełniania, aktualizacji i zamykania zgłoszenia SENT
 • sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń
 • organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń
 • wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z objaśnieniami.

8. Kontrola przewozu towarów w ramach SENT:

 • zakres kontroli, organy uprawnione do kontroli, tryb kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego
 • sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów
 • zatrzymaniu środka transportu lub towaru
 • wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli drogowego przewozu towarów.

9. Sankcje karne.

10. Panel dyskusyjny.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom

Prowadzący:

Ekspert od systemu SENT w HELP-DESK w Krajowej Administracji Skarbowej, doświadczony wykładowca z tematów
związanych z obrotem towarowym z zagranicą, wieloletni pracownik Urzędu Celnego.

Informacje

Termin:

2018-05-29

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

470.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały dydaktyczne, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00
 • UWAGA! Ze względu na warsztatowy charakter prowadzonego szkolenia przyjmujemy ograniczoną ilość osób (grupa max.10 osób) - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !
 • Szkolenie realizowane jest przy stanowiskach komputerowych
 • Podczas szkolenia uczestnicy muszą dysponować następującymi danymi: imię, nazwisko, nr pesel, e-mail

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Agnieszka Korus
Tel: 33 812 91 02 E-mail: a.korus@bt.bielsko.pl

powrót do listy