akceptuję
logo BT
powrót do listy

System INTRASTAT w teorii i praktyce - aktualny stan prawny na 2017 rok

Adresaci:

 • Firmy dokonujące obrotu towarowego z krajami UE i pracownicy tych firm z działów finansowo-księgowych, logistycznych oraz pracownicy zajmujący się obrotem towarowym z zagranicą
 • Agenci celni, specjaliści ds. celnych, pracownicy firm spedycyjnych
 • Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT

Cel szkolenia:

 • Poznanie wszystkich zagadnień Systemu INTRASTAT związanych z obrotem towarowym z krajami UE, obowiązkiem sprawozdawczym dotyczącym tego obrotu, zasadami sprawozdawczości i poznaniem praktycznej strony całego Systemu
 • Omówienie aktualnych zmian w systemie INTRASTAT
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na prawidłowe i samodzielne wypełniania deklaracji INTRASTAT

Program:

1. INTRASTAT - obowiązek statystyczny od 01.05.2004 r.

2. Podstawy prawne UE i PL.

3. Kogo dotyczy deklaracja INTRASTAT?

4. Zasady składania deklaracji INTRASTAT.

5. Terminy składania / korekty deklaracji INTRASTAT.

6. Zwolnienia ze składania deklaracji INTRASTAT.

7. Szczegóły wypełniania deklaracji INTRASTAT.

8. Warunki INCOTERMS 2012 a deklaracje INTRASTAT:

 • fobizacja i cifizacja obrotu towarowego z krajami UE.

9. Zasady dokonywania korekt i poprawek deklaracji INTRASTAT.

10. Zmiany w systemie INTRASTAT w latach 2015-2017 r.:

 • usunięte i nowe kody towarów
 • nowa „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTYRASTAT”.

11. e-Klient - jak założyć konto na PUESC.

12. Przykłady wypełniania deklaracji INTRASTAT.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Doświadczony pracownik Krajowej Administracji Skarbowej. Wiedzę i doświadczenie z zakresu Systemu Intrastat zdobył będąc członkiem zespołu projektowego i osobą odpowiedzialną za wdrożenie systemu Intrastat w Administracji Celnej w Polsce. Obecnie pracuje w Helpdesku Krajowej Administracji Skarbowej. Doświadczony i ceniony wykładowca.

Informacje

Termin:

2018-03-05

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

445.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy