akceptuję
logo BT
powrót do listy

Ochrona danych osobowych w świetle zmian RODO dla pracowników oświaty

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników oświaty, realizujących w ramach zakresu obowiązków zadania związane z ochroną danych osobowych

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie do zagadnień obrazujących kierunki idących zmian wdrożeniowych Rozporządzenia Unijnego RODO
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych regulacji prawnych
 • Analiza ryzyka, identyfikacja zagrożeń oraz wymagań prawnych w związku z wejściem w życie RODO
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych

Program:

 1. Przedstawienie celu i planu szkolenia.
 2. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Źródła prawa ochrony danych osobowych.
 4. Podstawowe założenia nowych regulacji prawnych - RODO.
 5. Dane osobowe i ich przetwarzanie - cykl życia informacji.
 6. Szczególna ochrona danych wrażliwych.
 7. Rola administratora i pracownika w procesie przetwarzania danych.
 8. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Weryfikacja podstaw przetwarzania i weryfikacja zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Obowiązek zgłaszania naruszeń.
 11. System zarządzania bezpieczeństwem informacji - polityka bezpieczeństwa.
 12. Nadzór systemu ochrony danych , audyt zewnętrzny i wewnętrzny jako forma kontroli poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z treścią RODO.
 13. Rodzaje odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawnych dot. ochrony danych - kary finansowe.
 14. Transfer i rejestr danych osobowych.
 15. Kary finansowe.
 16. Prawo kontroli przetwarzania danych.
 17. Panel dyskusyjny.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Praktyk, specjalista, wykładowca posiadający kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych, w tym dla pracowników oświaty. Zajmuje się problematyką z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wieloletni dyrektor urzędów administracji publicznej. Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Śląskim i Wyższą Szkołą Administracji. Autor licznych publikacji w prasie fachowej.

Informacje

Termin:

2018-05-17

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

300.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Dorota Gumińska
Tel: 33 812 91 21; 530-611-990 E-mail: d.guminska@bt.bielsko.pl

powrót do listy