akceptuję
logo BT
powrót do listy

Obsługa wciągników i wciągarek. Uprawnienia kwalifikacyjne - UDT

Adresaci:

 • Osoby posiadające w zakresie obowiązków obsługę wciągników i wciągarek

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wybranymi i aktualnie obowiązującymi zagadnieniami prawnymi, z budową, zasadą działania i bezpieczną eksploatacją urządzeń

Posiadanie kwalifikacji wymagane jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. wraz z Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 20 lutego 2003r.

Program:

I. Wiadomości o dozorze technicznym

 • Formy i zakres dozoru technicznego

II. Cięgniki

 • Podział
 • Klasyfikacja

III. Wciągniki i wciągarki

 • Typy
 • Budowa

IV. Eksploatacja

 • Wciągników
 • Wciągarek

V. Mechanizmy

 • Podnoszenia
 • Jazdy

VI. Wymagania eksploatacyjne

VII. Budowa i eksploatacja zawiesi

VIII. Hakowy

 • Obowiązki
 • Wymagania

IX. Ćwiczenia praktyczne


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • minimum miesięczna praktyka, pod nadzorem osoby uprawnionej do obsługi urządzenia 

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom

Prowadzący:

Wykładowca z długoletnim stażem i doświadczeniem zawodowym, praktyk i znawca w dziedzinie urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego lub inspektor UDT

Informacje

Termin:

2018-06-21

Czas trwania:

3 dni

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

390.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, ćwiczenia praktyczne, materiały szkoleniowe oraz dokonanie opłaty egzaminacyjnej
 • Do podanej kwoty należy doliczyć koszt egzaminu tj. 152,00 zł

Miejsce realizacji kursu:

 • I wariant:
  teoria - siedziba Przedsiębiorstwa BT, Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 2c
  praktyka - siedziba zleceniodawcy
 • II wariant: teoria i praktyka - siedziba zleceniodawcy

Opiekun szkolenia:

Janusz Malawski
Tel: 33 812 91 32 E-mail: j.malawski@bt.bielsko.pl

powrót do listy