akceptuję
logo BT
powrót do listy

Faktura VAT i kasy fiskalne po zmianach w 2018 roku

Adresaci:

 • Główni księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych
 • Pracownicy działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur
 • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.)
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania obowiązujących w 2018 roku
 • Nabycie niezbędnej, praktycznej wiedzy koniecznej do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawienie optymalizacji podatkowej w tym zakresie
 • Zapoznanie ze zmianami prawnymi, aktualnym orzecznictwem i interpretacjami oraz wyjaśnieniami MF

Program:

1. Projektowane zmiany w kasach fiskalnych:

 • paragon z numerem NIP - zmiana od 1 lipca 2018 r.
 • dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian
 • e-paragony
 • paragon papierowy czy też e-mailowo dla klienta?
 • sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji
 • przepisy przejściowe.

2. Jednolity Plik Kontrolny od 1 lipca 2018 r. w zakresie fakturowania a istotne dane na fakturach:

 • dane wysyłane w JPK
 • faktura „ręczna” a JPK - czy jest obowiązek
 • numer NIP: dla transakcji krajowych i zagranicznych a ujęcie w rejestrach
 • nazwa kontrahenta - skrócona czy pełna
 • adres kontrahenta i jego zmiana
 • gmina jako podatnik VAT a zakup dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego
 • sprzedający/ kupujący a odbiorca/ dostawca usługi lub towaru
 • faktura na rzecz osoby fizycznej - zakres danych.

3. Sankcje karne obowiązujące w 2018 r. dotyczące faktur - przypadki karania:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością
 • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu Cywilnego - w części dotyczącej tych czynności
 • inne błędy faktur a sankcje podatkowe
 • sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.

4. Inne zmiany podatku VAT mające wpływ na wystawianie faktur:

 • odwrotne obciążenie dla faktur wystawianych za usługi budowlane - nowe zasady
 • zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w 2018 r.
 • przedmiot transakcji jako istotny element rejestrów VAT.

5. Zmiany w zakresie faktur korygujących w podatku dochodowym od 2016 r. a zasady wystawiania faktur korygujących:

 • faktura korygująca „in plus” oraz „in minus”
 • zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego
 • faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów
 • inne przyczyny wystawiania faktur korygujących - ich znaczenie dla rozliczeń
 • obowiązkowe elementy faktury korygującej
 • faktura korygująca wystawiona z tytułu „błędu” oraz z innych przyczyn
 • zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot
 • problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej.

6. Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT:

 • faktury krajowe
 • faktury zaliczkowe
 • faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • faktury dotyczące czynności, które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • faktury wystawiane przez MP - małych podatników
 • faktura VAT marża.

6. Terminy wystawiania faktur:

 • zasada ogólna
 • szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe
 • wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży
 • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT - problemy praktyczne.

7. Obowiązek podatkowy a dane na fakturze:

 • data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze
 • najem i media a wystawianie faktury
 • otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi.

8. Refaktury :

 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury - problemy w przypadku refakturowania
 • refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny)
 • refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) - praktyczne problemy
 • refaktura mediów stawka 8% czy 23% - najnowsze orzecznictwo.

9. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:

 • wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) - różnice
 • formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur
 • potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną
 • wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną.

10. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT:

 • kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze
 • rola symbolu PKWiU na fakturze
 • sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników
 • dopuszczalność adnotacji na fakturze
 • duplikaty
 • formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata)
 • termin płatności - nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Doradca podatkowy, specjalista ds. podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku u źródła. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie podatków.  Doświadczony i wysoko ceniony trener wielu grup szkoleniowych z tematyki podatkowej.

Informacje

Termin:

2018-06-20

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

390.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy